Dr. ALMASAN VALER
Functia: Cercetător ştiinţific I
Departament: Spectrometrie de masa, cromatografie si fizica aplicata
Telefon: (+4)0264-584037, int 129
Fax: (+4)0264-420042
Birou: D2.02
E-mail: valer.almasan@itim-cj.ro