Dr. IORDACHE ANGELA COCA
Functia: Cercetător ştiinţific II
Departament: Cetatea
Telefon: (+4)0264-584037, int
Fax: (+4)0264-420042
Birou:
E-mail: coca.iordache@itim-cj.ro