Dr. SILIPAS TEOFIL-DANUT
Functia: Cercetător ştiinţific II
Departament: Fizica sistemelor nanostructurate
Telefon: (+4)0264-584037, int 207,206
Fax: (+4)0264-420042
Birou: C1.01a,C0.07
E-mail: dan.silipas@itim-cj.ro