Compuşi marcaţi cu15N şi 13C

Nr.

Compuşi Formula

1.

Ammonia –15N 15NH3

2.

Ammonium Chloride –15N

15NH4Cl

3.

Ammonium – 15N – ortophosphate – mono – H (15NH4)2HPO4

4.

Ammonium – 15N nitrate 15NH4NO3

5.

Ammonium nitrate – 15N NH415NO3

6.

Ammonium – 15N nitrate – 15N 15NH415NO3

7.

Ammonium – 15N2 sulphate (15NH4)2SO4

8.

Calcium nitrate – 15N Ca(15NO3)2

9.

Nitrogen – 15N2 15N2 (gas)

10.

Potassium nitrate – 15N K15NO3

11.

Potassium nitrite – 15N K15NO2

12.

Sodium nitrate – 15N Na15NO3

13.

Sodium nitrite – 15N Na15NO2

14.

Urea – 15N2 15NH2CO15NH2

15.

Hydroxylamine hydrochloride – 15N 15NH2OH ° HCl

16.

DL – alpha alanine – 15N CH3CH(15NH2)COOH

17.

Anthranalic acid – 15N C6H4(15NH2)COOH

18.

Clycine – 15N 15NH2CH2COOH

19.

DL – leucine – 15N (CH3)2CHCH2CH(15NH2)COOH

20.

DL – lysine – 15N ° HCl NH2(CH2)4CH(15NH2)COOH ° HCl

21.

DL – phenylalanine – 15N C6H5 CH(15NH2)COOH

22.

DL – valine – 15N (CH3)2CHCH(15NH2)COOH

23.

Ethyl amine- 15N ° HBr C2H515NH2 ° HBr

24.

Hexamethylene tetramine – 15N4 (CH2)615N4

25.

Hydantoic acid – 15N NH2CO15NHCH2COOH

26.

Nitric acid – 15N H15NO3 (10M)

27.

Potassium phtalimide – 15N C6H4(CO)215NK

28.

Phtalimide – 15N C6H4(CO)215NH

29.

Glycocyamine – 15N NH2(CNH)15NHCH2COOH

30.

Teophyline – 9 – 15N C7H8N4O2– 9 – 15N

31.

Benzamide – 15N C6H5CO15NH2

32.

Xanthyne [1,3,7 –15N,· 8 – 13C] C5H4N4O2 – [15N3, 13C]

33.

Adenine [1,3,6,7 –15N, ·8 – 13C] C5H5N5 – [15N4, 13C]

34.

Adenine [6 – 15N] C5H5N5 – [15N]

35.

Uracyl [1,3 – 15N] C4N2O2H4– [1,3 – 15N]

36.

Thymine [1,3 – 15N2] C5H6 N2O2– [1,3 – 15N2]

37.

Hypoxanthine [7 –15N] C5H4N4O – [7 –15N]

38.

Caffeine [7 – 15N] C8H10N4O2-[7 – 15N]

39.

L-valine 15N (CH3)2CHCH(15NH2)COOH

40.

L-leucine 15N (CH3)2CHCH2CH(15NH2)COOH

41.

L-norvaline 15N CH3(CH2)2CH(15NH2)COOH

42.

L-norleucine 15N CH3(CH2)3CH(15NH2)COOH

43.

L-aspartic acid 15N HOOCCH2CH(15NH2)COOH

44.

L-glutamic acid 15N HOOC(CH2)2CH(15NH2)COOH

45.

Barbituric acid 15N2 C4H415N2O3

46.

4 aminobutyric acid 15N (GABA) H215N(CH2)3COOH

 

Amestecuri de gaze furnizate de INCDTIM

1.

Argon in Hydrogen 0.05 – 99 v %

2.

Argon in Nitrogen 0.05 – 99 v %

3.

Argon in Carbon dioxide 0.05 – 99 v %

 

4.

Hydrogen in Argon 0.05 – 99 v %

5.

Oxygen in Nitrogen 0.05 – 99 v %

6.

Hydrogen in Nitrogen 0.05 – 99 v %

7.

Carbon monoxide in Nitrogen 0.05 – 99 v %

8.

Methane in Argon 0.05 – 99 v %

9.

Oxygen in Hydrogen maximum 2 v %

10.

Hydrogen in Oxygen maximum 2 v %
Pure gases

1.

Argon Purity: 99 v %

2.

Oxygen Purity: 99 v %

3.

Hydrogen Purity: 99 v %

 

Compuşi marcaţi cu deuteriu

Nr. Compuşi Formula Atom %
1. Acetic acid – D4 CD3COOD 99
2. Acetone – D6 CD3COCD3 99.5

 

3. Acetonitrile – D3 CD3CN 99.5
4. Acetophenone – D8 C8D8O 99
5. Aniline – 2,3,4,5,6 – D5 C6D5NH2 99
6. Aniline – D7 C6D5ND2 99
7. Benzene – D6 C6D6 99.5
8. Bromacetophenone – D7 C8D8BrO 99
9. Bromobenzene – D5 C6D5Br 99
10. Chloroform – D CDCl3 99.5
11. Cyclohexane – D12 C6D12 99
12. Deuterium chloride (20% in D2O) DCl/D2O 99
13. 1,4-Dibrombenzene – D4 1,4-(Br)2C6D4 99
14. Dichloromethane – D2 CD2Cl2 98
15. Dimethylsulfoxide – D6 CD3SOCD3 99.5
16. Ethanol – OD (95% in D2O) C2H5OD/D2O 99
17. Ethyl benzene – D10 C6D5C2D5 99
18. Formic acid – D2 DCOOD 99
19. Methanol – OD CH3OD 99
20. Methanol – D3 CD3OH 99
21. Methanol – D4 CD3OD 99
22. Nitrobenzene – D5 C6D5NO2 99
23. Nitromethane – D3 CD3NO3 98
24. Potasium deuteroxide (max. 30% in D2O) KOD/D2O 99
25. Pyridine D5 C5D5N 99
26. Sodium deuteroxide (max.40% in D2O) NaOD/D2O 99
27. Sulfuric acid D2(max. 98% in D2O) D2SO4 99
28. Toluene D8 C7D8 99
29. Orto-xylene-D10 C8D10 99
30. Para-xylene-D10 C8D10 99
31. 1,2,4-triclorobenzene-D3 1,2,4-(Cl)3C6D3 99
32. Dioxane-D8 C4D8O2 98
33. Ethylamine – D7 CD3 -CD2 – ND2 99
34. 4 Methoxy (2aminoethyl -D5) propylbenzene C12H13D5·ON 99