National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies

 
 

INCDTIM has won three Norway Grants projects

 

INCDTIM Cluj-Napoca contributes to the national effort to combat COVID-19

 

Nanotechnologies in the research activity of INCDTIM departments

 

RO - 14 - ITIM

Certificated Grid Site

 

Research Center for Light Stable Isotopes

1
1

Transfer tehnologic

INCDTIM Cluj-Napoca, lider în furnizarea de produse şi servicii de cea mai bună calitate în cercetare, dezvoltare, inovare şi producţie, în domeniul energiei şi aplicării izotopilor stabili, mediului, sănătăţii şi calităţii vieţii, materialelor şi proceselor inovative, biotehnologiilor şi tehnologiei informaţiei, care să satisfacă cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri.

Address:
67-103 Donat Street.
PO 5 Box 700
400293 Cluj-Napoca
România
Phone:
+40 264 58 40 37  
Fax:
+40 264 42 00 42  
E-mail:
itim@itim-cj.ro