Dr. Romulus Valeriu Flaviu Turcu

20 March 2020

Dr. Ing. BOT ADRIAN

Cercetător ştiinţific II – Director General

Dr. Filip Claudiu

Cercetător ştiinţific I - Director Ştiinţific

Dr. NICOARA FELICIA DIANA

Director Economic

Ing. Popeneciu Gabriel Alexandru

Cercetător ştiinţific II - Director Tehnic