Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca organizează concurs de selecție pentru ocuparea postului de:

Asistent Cercetător

în cadrul Proiectului de cercetare “Controlul proprietăților electronice în heterostructuri bazate pe perovskiți feroelectrici: de la teorie la aplicații, cod proiect: PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0047

Anunţ concurs – Asistent Cercetător

Tipul contractului: perioadă determinată până la data de 09.10.2022, normă întreagă

Cerere de înscriere la concurs – model cerere

Dosarele de concurs se depun la sediul institutului, Compartiment Resurse Umane până în data de 14 februarie 2020. Informaţii suplimentare 0264-584037 int.