Domenii de activitate

INCDTIM Cluj-Napoca promovează conceptul excelenţei produselor şi serviciilor în domeniul cercetării ştiinţifice, inovării şi transferului tehnologic în contextul dezvoltării durabile. Având la bază misiunea:“INCDTIM Cluj-Napoca, lider în furnizarea de produse şi servicii de cea mai bună calitate în cercetare, dezvoltare, inovare şi producţie în domeniul energiei şi aplicării izotopilor stabili, mediului, sănătăţii şi calităţii vieţii, materialelor şi proceselor inovative, biotehnologiilor şi tehnologiei informaţiei”, institutul dezvoltă proiecte în domenii de vârf capabile să-i asigure competitivitatea necesară integrii cu succes în Aria Europeană de Cercetare.

a. Domenii principale de cercetare-dezvoltare

INCDTIM Cluj-Napoca desfăşoară în principal activitate de cercetare-dezvoltare, structurată pe următoarele 8 direcţii:

 • Separări de izotopi şi producere de compuşi marcaţi cu izotopi stabili
 • Aplicaţii ale izotopilor stabili
 • Spectrometrie de masă organică, cromatografie şi fizica ionilor; spectrometrie de masă cu ionizare termică şi de raport izotopic
 • Sisteme fizice aplicate, reprezentând elaborarea de aparatură analitică miniaturizată, optică ionică şi proiectare-realizare de echipamente ştiinţifice
 • Materiale multifuncţionale nanostructurate
 • Materiale şi tehnologii pentru producerea şi stocarea hidrogenului
 • Sisteme moleculare şi biomoleculare cu arhitectura şi funcţionalitate controlată: caracterizare fizico-chimică şi structurală precum şi aplicaţii în domeniul tehnologiilor moleculare şi biotehnologiilor
 • Noi metode şi tehnici de investigare şi caracterizare a mediilor moleculare şi a biosistemelor

b. Servicii / microproducţie:

 • Microproducţie de compuşi marcaţi cu 15N, 13C şi 2H;
 • Analize complexe de mediu, siguranţă alimentară realizate în cadrul unui Laborator acreditat ISO 17025;
 • Realizare de echipamente “high-tech” în cadrul Atelierului de prototipuri (beneficiari CERN, CNE Cernavodă, Combinatul de Apă Grea Drobeta Turnu Severin, INCDFPLR Bucureşti)