Program NUCLEU perioada 2016-2017

 

Tehnologii Izotopice și Moleculare: de la Cercetare-Dezvoltare la Inovare- IZOMOL PN16 30

Scopul programului:

Creșterea capacității de inovare a INCDTIM prin stimularea activităților CDI cu caracter aplicativ, și orientarea lor înspre rezolvarea de probleme societale și înspre satisfacerea cererii de transfer tehnologic și de cunoștințe. Pentru îndeplinirea lui sunt propuse zece proiecte bazate pe aplicații ale proceselor izotopice și moleculare, cu accent pe tematici în care cercetătorii institutului dețin expertiza științifică și tehnică de cel mai înalt nivel, precum și o bază solidă de rezultate, cu potențial ridicat de a pătrunde pe piața sub forma de produse / procese / tehnologii inovative.

Director program: Dr. Claudiu FILIP

Valoarea totală propusă pentru realizarea programului:
angajată în anul 2016: 16.944.843 lei
estimată în anul 2017: 20.000.000 lei.

Obiectivele programului, proiectele componente și rezultatele obținute:

Obiectivul 1: Valorificarea potențialului de piață al rezultatelor CD din INCDTIM prin dezvoltarea de soluții inovative în domeniul energiilor alternative, tehnologiilor izotopice și al ingineriei Hi-Tech
Cod obiectiv: PN16 30 01

P1. Noi aplicații ale tehnologiilor izotopice PN16-30 01 01

P2. Tehnologii avansate pentru producere, recuperare şi stocare de energie PN16-30 01 02

P3. Inginerie Hi-Tech în cadrul participării INCDTIM la experimentul ATLAS-LHC de la CERN Geneva PN16-30 01 03

P4. Hidrogenul ca vector de energie – metode noi pentru stocarea și utilizarea hidrogenului în scopuri energetice PN16-30 01 04

Obiectivul 2:Identificarea şi optimizarea de noi aplicaţii ale proceselor izotopice şi moleculare în depoluare, separare izotopică, dezvoltarea de dispozitive moleculare şi (nano)materiale funcţionalizate ca bază pentru creşterea în continuare a capacităţii de transfer tehnologic a INCDTIM
Cod obiectiv: PN16 30 02

P5. Tehnici de micro- și nano-fabricație dedicate dezvoltării de dispozitive moleculare respective termoelectrice și a senzorilor pe baza de grafene. PN16-30 02 01

P6. Materiale nanostructurate cu proprietăți controlate pentru aplicații specifice în sănătate și mediu PN16-30 02 02

P7. Cercetări de frontieră dedicate dezvoltării de tehnologii moleculare PN16-30 02 03

P8. Dezvoltarea unor metode alternative pentru depoluarea apei și solului PN16-30 02 04

P9. Nanomateriale avansate pentru producerea și stocarea de energie PN16-30 02 05

P10. Proiectarea și dezvoltarea de noi soluții pentru optimizarea de procese în separarea izotopilor stabili PN16-30 02 06