Nanocomposite Materials with Adjustable Properties

Tematici:

A. Preparări de nanostructuri prin metode chimice și depuneri prin pulsuri laser (PLD)

  • Nanocompozite pe bază de materiale semiconductoare și magnetice, cu compoziţie și caracteristici ajustabile utilizate în protecţia mediului;
  • Materiale magnetice întărite prin schimb cu aplicaţii în stocarea de energie;
  • Filme subţiri semiconductoare utilizate în producerea de energie electrică prin efect fotovoltaic;
  • Nanocompozite magnetice biofuncţionalizate în diverse arhitecturi cu aplicaţii medicale.

B. Caracterizarea nanostructurilor: analiza elementară cantitativă şi calitativă prin XPS, difracţie de raze X (pulberi şi straturi subţiri), caracterizări magnetice (VSM, SQUID), rezonanța electronică de spin, tratamente termice, spectroscopie de fotoluminescență, UV-Vis.

C. Studiul fenomenelor de interfaţă în materiale nanostructurate compozite: transfer de sarcină și spin, procese cuantice de cuplaj.

Team Leader

Dr. Ioan Ovidiu PANĂ –  Scientific Researcher I
Expertise: Materials science, nanoparticles, nanocomposites.

Members:

Maria GROZATechnician

Dr. Maria Simona GUŢOIU – Scientific Researcher III
Expertise: Material Science, Chemistry, Chemistry Physics, Applied Physics.

Dr. Cristian LEOŞTEAN – Scientific Researcher II
Expertise: Materials science, nanoparticles, nanocomposites.

PhD student eng. Gabriel Sergiu MACAVEI – Technology Development Engineer I
Expertise: XRD,AFM/STM,PLD SYSTEM Development and design of measurement systems and characterize nanoparticles and thin films.

Dr. Adriana Paula POPA – Scientific Researcher II
Expertise: Electron Spin Resonance, Nanomaterials, Photocatalysis.

Dr. Árpád ROSTÁS – Scientific Researcher III
Expertise: .

Dr. Teofil-Dănuţ SILIPAŞ – Scientific Researcher II
Expertise: .

Dr. Manuela Cristina STAN – Scientific Researcher III
Expertise: Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Nanomaterials.

Dr. Maria Viorica ŞTEFAN – Scientific Researcher II
Expertise: Materials Science and Engineering, Nanomaterials, Inorganic Chemistry, Photocatalysis.

Dr. eng. Ramona Crina SUCIU – Scientific Researcher III
Expertise: Materials Science and Engineering.

Dr. Dana Aurica TOLOMAN – Scientific Researcher II
Expertise: Electron Spin Resonance, Nanomaterials, Photocatalysis.

Phd. student Ana VARADIResearch Assistant
Expertise: Metal oxides preparation.