Isotopic, Elemental and Molecular Fingerprinting

Tematici:

  • Stabilirea autenticităţii şi trasabilităţii băuturilor şi alimentelor (vin, sucuri de fructe, legume, băuturi, uleiuri, miere, lapte și produse din lapte) cu ajutorul rapoartelor izotopice și a profilului elemental
  • Studii şi cercetări de hidrologie izotopică: determinarea originii apelor, mecanisme de alimentare, managementul eficient al surselor de apă
  • Folosirea izotopilor stabili în studii ale ciclului carbonului
  • Fiziologia plantelor – fracţionarea izotopică a hidrogenului, carbonului şi oxigenului de către plante şi variaţia conținutului elemental în diferite părți ale plantei
  • Caracterizarea izotopică a CH4 la concentraţii naturale
  • Identificarea și cuantificarea poluanţilor organici în apele de suprafaţă
  • Investigarea proceselor de eliminare a poluanţilor din mediu
  • Investigări structurale ale produselor farmaceutice prin spectrometria de masă
  • Metode de determinare a micropoluanţilor în alimente

Identificarea și cuantificarea compușilor prezenți în uleiurile esențiale în vederea stabilirii calității acestora.

Team Leader

Dr. habil. Dana Alina MĂGDAŞ Scientific Researcher I
Expertise: Biotechnologies.

Members:

PhD student Zoltán BALÁZSScientific Researcher
Expertise:.

Dr. Florina Dorina COVACIU – Scientific Researcher III
Expertise: Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Gas-Chromatography.

Dr. Gabriela Ioana CRISTEAScientific Researcher II
Expertise: Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS).

Ioana CUREANTechnician

Maria DAVIDResearch Assistant
Expertise: .

Dr. Augusta Adriana DEHELEAN – Scientific Researcher II
Expertise: Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS).

Dr. Ioana Coralia FEHER – Scientific Researcher II
Expertise: Analytical chemistry, Chromatography, Mass spectrometry, Food safety, Environmental chemistry, Chemometrics.

Dr. Cornelia Veronica FLOARE-AVRAM – Scientific Researcher III
Expertise: Analytical Chemistry, Chromatography, Mass Spectrometry.

Ariana-Raluca HAŢEGANResearch Assistant
Expertise: .

Dr. Olivian Ciprian MĂRINCAŞ – Scientific Researcher III
Expertise: Analytical Chemistry, Chromatography, Mass Spectrometry, Food safety, Environmental Chemistry.

Eng. Valentin Raul MIREL –  Technological Development Engineer I
Expertise: Chemical Engineering, Vacuum Technique, Material Science and Nanomaterials, Electrical Engineering, Electronics, Telecommunications, and Nanotechnology.

Dr. Zaharie MOLDOVAN – Scientific Researcher I
Expertise: Atomic, Molecular and Chemical Physics; Environmental Chemistry; Mass Spectrometry; Gas Chromatography; High Performance Liquid Chromatography(HPLC).

Dr. Csilla MÜLLER MOLNÁRScientific Researcher III
Expertise: Biomolecular Physics, Optical Spectroscopy, Raman and SERS spectroscopy, UV-VIS Spectroscopy, Food control, Environmental monitoring.

Nicoleta PETRICĂTechnician

Dr. Romulus Horaţiu PUŞCAŞ – Scientific Researcher III
Expertise: Atomic and Molecular Physics, Vacuum technique.

Dr. eng. Cezara Mariana VOICA – Scientific Researcher III
Expertise: Analytical Chmemistry, Engineering Chemistry, Quality assurance.