DINAMICĂ STRUCTURALĂ

Lider de grup: Dr. Valer Toşa

Tematica

Modelarea macroscopică a producerii de radiaţii XUV şi radiaţii X moi prin generarea de armonice înalte în gaze atomice şi moleculare

Obţinerea şi caracterizarea pulsurilor ultrascurte de durata atosecundelor generate în medii gazoase atomice şi moleculare:

group 1

 • Model non-adiabatic tridimensional pentru propagarea pulsurilor laser în medii gazoase ionizante şi interacţiunea acestora cu atomi şi molecule.
 • Generarea pulsurilor XUV în domeniul attosecundelor prin combinarea a 2 sau mai multe surse de camp de diferite frecvenţe (colaborare cu Politecnico di Milano, Max Planck Institute for Quantum Optics şi Szeged University).
Modelarea difuziei în sisteme multistrat

Dezvoltarea unor modele capabile să descrie difuzia substanţelor chimice prin polimeri şi prin compozite utilizate în ambalajele produselor alimentare (colaborare cu FABES GmbH Munchen).group 1

 • Proiect PC7 FACET având drept obiectiv principal estimarea expunerii consumatorului la chimicale potenţial periculoase din arome, aditivi şi materiale cu care alimentele vin in contact.
 • Difuzia căldurii in sisteme multistrat este un domeniu de colaborare cu echipa E9.
Studii teoretice ale structurii de benzi electronice în lanţuri polimerice infinite unidimensionale

group 1

Conducţie coerentă prin succesiuni de straturi π-π în elicea dublă de ADN, model unidimensional infinit.

 • Calcularea structurii de benzi electronice pe baza teoriei orbitalilor cristalini de tip Hartree-Fock şi a modelului electron-polaron.
 • Calculul mobilităţii golurilor in dubla elice ADN.
 • Influenţa mediului apos asupra proprietăţilor de transport coerent.

Transferul de sarcină între scheletul lanţului ADN şi aminoacizii nucleohistonelor.

group 1

 • Evaluarea efecte electrostatice dominante.
 • Evaluarea transferului de sarcină între scheletul ADN şi histone.
 • Influenţa sarcinilor pozitive (Na+, K+), respectiv a celor negative (Cl) asupra stabilităţii nucleosomului.
Interacţia radiaţiei coerente cu stări moleculare excitate

Studiul relaxării stărilor moleculare excitate.

  • Investigarea stărilor excitate folosind metode teoretice de tip EOM-CCSD(T) şi MCSCF, CASPT2.

group 1

 • Determinarea topologiei suprafeţelor de energie potenţială (conical intersections / avoided crossing point).
 • Investigarea teoretică a spectrelor de absorbţie de fluorescenţă.
 • Studiul relaxării orbitalilor moleculari în interacţiune cu câmpul electromagnetic coerent pe baza ecuaţiei Schrödinger dependente de timp.
Simulări numerice DFT ale proprietăţilor fizico-chimice în nanostructuri

Calculul structurii electronice şi investigarea interacţiunilor molecule organice şi organometalice cu suprafeţe metalice.

group 1

 • Transport electronic în nanostrucutri.
 • Sisteme de interes: fragmente ADN; compuşi organometalici (metale de tranziţie – ftalocianine şi compuşi piridinici).

group 1Spectroscopie vibraţională teoretică şi experimentală.

 • Spectroscopia vibraţională a acizilor nucleici.
 • Proprietăţi vibraţionale ale moleculelor adsorbite pe suprafeţe şi clusteri de metale nobile.
Modelarea first-principles a proprietăţilor structurale, electronice şi de transport electronic

Descrierea teoretică a proprietăţilor materialelor folosind metode avansate de tipul first-principles (funcţionala hibridă B1-WC). Această metodă, pe care noi am dezvoltat-o, este capabilă să descrie simultan proprietăţile structurale şi electronice ale materialelor (colaborare cu Universitatea din Liege, Belgia).group 1

  • Proiectul de tinere echipe PN-II-TE-2011-3-0085 are ca obiectiv modelarea first-principles a oxizilor bazaţi pe SrTiO3 pentru aplicaţii termoelectrice.

group 1

 • Descrierea joncţiunilor simetrice de tunelare feroelectrice (FTJ) metal/feroelectric/metal pentru potenţialul lor de folosire în memoriile FeRAM.
 • Descrierea barierelor Schottky (Φp, Φn) formate la interfeţele metal/feroelectric.